Image

Zoeken Contact

Waar liggen jouw interesses tijdens de Reuvensdagen?

Als je het programma van de Reuvensdagen in Hoorn bekijkt, merk je dat je de sessies -met wat goede wil- kunt groeperen onder verschillende thema’s: Slavernij/ Koloniaal Verleden, Klimaat, Noord-Holland en West-Friesland, Natte Steentijd, Beleid, Sessies zonder overkoepelend thema en nog meer. Benieuwd naar wat elk thema omvat? Dat ontdek je in deze nieuwsbrief! Hij is misschien wat lang, maar dat komt omdat we zo’n ontzettend leuk en interessant programma hebben!


Slavernij / koloniaal verleden

Dit jaar verkennen we het koloniale verleden. Voortbouwend op vorig jaar, vooral de sessie Archeologie van de ABCSSS-eilanden, gezien door de lens van de Caribische gemeenschap van 2022, zien we dat er nog veel te ontdekken is vanuit archeologisch oogpunt. Duik met ons mee in dit fascinerende thema en ontdek de verborgen geschiedenis die wacht om verder onthuld te worden.

In dit thema:


Het koloniale en slavernijverleden van Nederland in Ghana en het Caribisch gebied

Deze sessie werpt een scherp licht op een pijnlijk stuk geschiedenis dat velen van ons niet volledig begrijpen. Het vertelt het verhaal van Afrikaanse totslaafgemaakten, hun gedwongen reis vanaf de West-Afrikaanse kust tot ver in de Caribische gebieden en het vasteland van Noord- en Zuid-Amerika. Velen werden in Ghana gevangengenomen, mishandeld en uiteindelijk als eigendom verkocht. Over hun lot werd beslist in steden zoals Rotterdam, Amsterdam en Hoorn. In de sessie worden archeologische ontdekkingen bij Ghanese forten en Curaçaose begraafplaatsen onthuld, deze bieden een uniek inzicht in een donker verleden. De sessie nodigt uit tot reflectie over hoe we deze geschiedenis eren en roept op tot discussie over de omgang met vindplaatsen van totslaafgemaakten in de moderne wereld.

Klimaat

Een brandend actueel thema: het klimaat. We onderzoeken niet alleen de huidige uitdagingen rondom klimaatverandering, maar ook de strategieën voor klimaatbeheersing en -adaptatie. In de sessies duiken we dieper in de cruciale kwesties van onze tijd en verkennen we innovatieve benaderingen voor een duurzame toekomst.

In dit thema:


Noord-Holland en West-Friesland

Ook de lokale archeologie staat in de schijnwerpers. We leggen de schatten van Noord-Holland en West-Friesland bloot. Ontdek de rijke archeologische erfenis van deze regio en dompel je onder in de verhalen die hier verborgen liggen.

In dit thema:


Natte steentijd

De sessies onthullen mysteries van onze prehistorische roots. In deze sessies gaan we dieper in op de fascinerende ontdekkingen en intrigerende overblijfselen. Verwacht een reis terug in de tijd, waarin de oorsprong van de menselijke beschaving in deze contreien wordt blootgelegd.

Sessies in dit thema:


Beleid

Duik in de wereld van beleid. Deze sessies belichten de complexiteit van beleidsmatige beslissingen, waarbij de nadruk ligt op het maken van cruciale keuzes. We werpen ook een licht op grootschalige onderzoeksprogramma’s, die een nieuwe visie bieden op de toekomst van archeologie.

In dit Thema:


Sessies zonder overkoepelend thema

Op de uitvraag in het voorjaar van 2023 is enthousiast door jullie gereageerd. Er zijn voorstellen voor sessies ingediend die al bijna in kannen en kruiken waren, maar natuurlijk kwamen er ook wat lossere ideeën voor sessies en lezingen binnen. Ook daarmee gaat de programmacommissie enthousiast aan de slag. En het resultaat mag er zijn! Soms in de vorm van een sessie die het moet hebben van zijn verscheidenheid, zoals de inmiddels legendarische Benen Op Tafel-sessie (BOT), of de zeer relevante Present your PhD. Andere keren is het resultaat een sessie met een heel eigen thema, zoals: Veldslagen en Plunderaars, Water en Vuur en Uit de Luiers – conflictarcheologie 2.0. Het zijn telkens sessie met verschillende pareltjes. Mis ze niet!

In dit thema:


Is er nog meer?

Zeker! Hier lees je binnenkort meer over in een volgende nieuwsbrief. Kortom, houd je ogen open voor een spannende reeks workshops of inloopsessies die binnenkort worden onthuld. Bereid je voor op hands-on ervaringen en leerzame momenten die je kennis van archeologie zullen verrijken!